Компания за бързи кредити или банка?

Кои са уловките на бързите кредити от вече известните небанкови институции и какво сочи сравнението на техните плюсове и минуси с обичайните вземания от банки? Тези са главните пера, на които ще обърнем внимание тук и сега.

Бързите кредити имат за цел най-вече задоволяване на неотложни разходи – покриване на сметки, лечения, извършване на спешни ремонтни дейности. Освен това с лесните пари се финансира и пазаруването на технологии – най-вече джиесеми и друга модерна техника. Вземанията са основно 2 вида – краткосрочни (с връщане за месец) и по-дългосрочни, които се обслужват на седмични или месечни вноски в рамките на следващите 18 месеца. Развоят на цифрите показва ясна тенденция за повдигане на паричните вземания след фаталната 2009 г., когато се наблюдаваше драматичен спад. Нивата от преди кризата обаче бяха изравнени чак през 2015 г. Като цяло има няколко причини за динамичния ръст на бързите заеми от небанкови институции. От една страна достъпът до тях е по-лесен, от друга ниските заплати подтикват към употребата им, от трета – много от клиентите не са достатъчно наясно с материята и си правят погрешно сметките. За ръста на бързите кредити допринасят и технологиите, които правят процесите по кредитирането още по-достъпни.

На пръв поглед всичко изглежда крайно изгодно и за двете страни, но контрактите за кредит често предполагат промяна на стартовите условия при неизпълнение или ненавременно плащане. И така в крайна сметка погасителната вноска може да нарасне значително. Тук обаче трябва да се подчертае дебело, че не се касае за криминален акт, а за недоглеждане или недоразбиране от страна на потребителите. Волно или неволно те се съгласяват с условия, чието изпълнение може да се окаже същинско предизвикателство.

Алтернативата са потребителски банкови услуги под формата на дебитни карти с овърдрафт или кредитни карти. Като цяло бързите заеми и потребителските кредити си приличат, но са факт и някои сериозни различия. Банките са по-внимателни и залагат на по-дългосрочни заеми, докато небанковият сектор набляга най-вече на краткосрочните оферти, които се оказват доста печеливш продукт. Най-вече заради рисковете, които приемат непросветлените им получатели. Затова и често се получава така, че изтеглените кредити не само не подобряват, а влошават финансите им.

Компания за бързи кредити или банка?